Πάθη .

χάριζε το σώμα στο φεγγάρι

σαν ένα αστέρι που

δεν φοβήθηκε την πτώσηΑναγνώστες

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

https://www.youtube.com/watch?v=o0yIH1lhtys

non sarei
una crepa appena chiusa
se nei tuoi occhi esistesse solo luce
una volta nel tuo buio sembravo imbattibile 
adesso travolta capovolta nel sogno di ieri
finisco a disegnare questo mese 
nervi di ghiaccio si allargano ma forse
e` il profumo di ogni attimo rinchiuso in un ancora sorso
nuvola di Gennaio avvicinami
sollevami 
fuori da me
le labbra di un mondo spietato e favoloso 
prendo la strada di asfalto di attesa
nel profilo di questo umore rumoroso
scrivo per quello che non premo
sono nel ero
ero nel sogno di poter 
manifestare 

"tu mi imbrogli con tutti questi tuoi discorsi"
Δεν υπάρχουν σχόλια: