Πάθη .

χάριζε το σώμα στο φεγγάρι

σαν ένα αστέρι που

δεν φοβήθηκε την πτώσηΑναγνώστες

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Solidarieta`

La Grecia e` come l`Italia

Siamo  fratelli
siamo persone che condividono il Mediterraneo

In questi momenti difficili che trascorriamo in Grecia ma anche in Italia

dobbiamo unirci sotto la bandiera di popoli forti e di coscenze libere senza politiche di merda!

Solidarieta` solidarieta` Solidarieta`.

...

Δεν υπάρχουν σχόλια: